Mediterranean Healing Hospital

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, https://mediterraneanhealinghospital.com/ internet sitesinde hangi verileri topladığımızı, veri toplamamızın amaçlarını ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Bu Gizlilik Politikası'nı kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz. İnternet sitemizi kullanmaya devam etmeniz, Gizlilik Politikası'nı ve ilgili uygulamalarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1. Topladığımız Veriler

Sitemizi kötü niyetli saldırılardan korumak ve istatistik amacıyla sunucumuz tarafından otomatik olarak oluşturulan günlük dosyalarını kullanırız. Bu dosyalarda sitemizde hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, bu sayfaları ne zaman, hangi işletim sistemi ve tarayıcı ile ziyaret ettiğinizle ilgili bilgilerin yanında, IP adresiniz yer alır.

IP adresiniz ve kullanıcı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

2. Verilerin Saklanması

Topladığımız verileri, kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız. Günlük dosyaları, en fazla 1 yıl boyunca sistemimizde tutulmakta olup, gizlilik politikası oluşturma aşamasında bizimle doğrudan paylaştığınız veriler 3 yıl boyunca sistemimizde tutulmaktadır.

Verileriniz, Türkiye'deki sunucularda saklanmakta olup, verilerinizin yönetimi Türkiye'den sağlanmaktadır.

3. Verilerin Paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve mahkemelerden gelen bağlayıcı talepler doğrultusunda haklarımızı korumak amacı dışında verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz.

4. Çerez Politikası

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için birçok internet sitesi tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır.

Güvenlik ve analitik hizmetleri için sitemizde çerez kullanmaktayız. Ayrıca, reklam ortakları ve diğer üçüncü taraflar, sitemizde reklam yayınlamamız durumunda, sitemize gelen ziyaretçileri izlemek için çerez kullanabilir.

Bu tür izlemeler, üçüncü tarafların sunucuları aracılığıyla yapılmakta olup, veri işleme politikaları bu üçüncü tarafların gizlilik politikalarına tabidir.

Zorunlu Çerezleri

Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz.

Google Çerezleri

Ziyaretçilerin sitemizi ne şekilde kullandıklarını anlamak için sitemizde Google Analytics hizmetini kullanmaktayız. Google Analytics tarafından toplanan, kaydedilen veya analiz edilen kullanıcılar hakkındaki hiçbir veri, IP adresi gibi kişisel olarak tanımlayıcı bir bilgi içermemekte olup, Google'ın kendi gizlilik politikasına uygun olarak yönetilmektedir. Google Gizlilik Politikası hakkında bilgi almak için: https://www.google.com/policies/privacy/partners

Cloudflare Çerezleri

Kötü niyetli istekleri engellemek ve DDOS saldırılarına karşı Cloudflare hizmetini kullanmaktayız. Cloudflare gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için: https://www.cloudflare.com/privacypolicy

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

6. Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizle ilgili altta belirtilen haklara sahipsiniz. [email protected] adresine mail atarak, kişisel verilerinizle ilgili alttaki maddeler hakkında bilgi alabilirsiniz:

· İşlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz

· İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz

· İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz

· Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz

· Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteyebilirsiniz

· KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz

· Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteyebilirsiniz

· İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz

· Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz

7. İletişim

[email protected] adresine mail atarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8. Politika Güncellemeleri

Gizlilik Politika'sında değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu yüzden, yapılan değişiklikleri görebilmek için Gizlilik Politika'sını düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Gizlilik Politika'sının başında yer alan güncellenme tarihine bakarak, en son ne zaman değişiklik yapıldığını görebilirsiniz.

Son güncellenme: 02/09/2023